USŁUGI

POZYSKIWANIE INWESTORA / SPRZEDAŻ FIRMY

W większości organizacji realizacja projektu sprzedaży firmy lub pozyskania inwestora nie odbywa się codziennie i stanowi duży projekt mający strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju firmy. Jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o sprzedaży lub częściowej sprzedaży firmy jest problem z sukcesją właścicielską. Równie często powodem rozpoczęcia takiego procesu jest chęć pozyskania inwestora, który będzie stanowił dźwignię do dalszego rozwoju spółki czy to przez dostarczenie kapitału, czy też synergię z dużą grupą kapitałową lub wprowadzenie na nowe rynki.

Naszym klientom pomagamy przy różnego rodzaju transakcjach kapitałowych, w szczególności:

  • Sprzedaż przedsiębiorstwa (akcji, udziałów w spółce lub określonej grupy aktywów)
  • Pozyskanie inwestora strategicznego / branżowego
  • Pozyskanie inwestora kapitałowego (fundusze private equtiy i venture capital)

Przed rozpoczęciem procesu staramy się dobrze poznać organizację klienta, zidentyfikować słabe strony, jak również obszary możliwego wzrostu wartości, co pozwala nam na realizację transakcji na możliwie korzystnych warunkach.

BADANIE DUE DILIGENCE

Jednym z nieodzownych elementów procesu akwizycji firmy jest badanie due diligence, które pozwala inwestorowi na poznanie przejmowanej firmy, identyfikację ryzyk oraz na dogłębne poznanie jednostki przed podjęciem ostatecznej decyzji o akwizycji przedsiębiorstwa. Dzięki naszej pracy możliwe jest również zweryfikowanie danych przedstawionych przez nabywaną firmę.

Realizujemy również badanie due diligence dla właścicieli planujących sprzedaż firmy (tzw. vendor due diligence), co pozwala na lepsze zaplanowanie procesu sprzedaży firmy, przygotowanie się do negocjacji. W efekcie takiego badania powstaje zestaw materiałów, który stanowi następnie podstawę badania due diligence przeprowadzanego przez inwestora.

Specjalizujemy się w badaniach w obszarze finansowym i księgowym. Współpracujemy również z zewnętrznymi ekspertami, w związku z czym oferujemy kompleksowe podejście również do analizy obszarów prawnego i podatkowego.

POZYSKIWANIE FINANSOWANIE DŁUŻNEGO

Częstym powodem poszukiwania inwestora są potrzeby sfinansowania inwestycji, projektów strategicznych związanych z rozwojem spółki czy też rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zewnętrzny kapitał jest również potrzebny w przypadku działań restrukturyzacyjnych oraz zatorów płynnościowych.

Wiele spółek nie może sobie pozwolić na zwiększenie tradycyjnego finansowania bankowego ze względu na wykorzystane limity czy słabsze od oczekiwanych wyniki finansowe. Często bieżąca sytuacja wymaga szybkiego działania, podczas gdy tradycyjny proces kredytowy jest mało elastyczny i może trwać zbyt długo.

Naszym klientom proponujemy pomoc poprzez dostarczenie alternatywnego finansowania dłużnego. Współpracujmy zarówno ze specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi oferującymi krótko- i średnioterminowe finansowanie dłużne, jak i z grupą prywatnych inwestorów, którzy poszukują sposobów ulokowania zgromadzonego kapitału.

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Posiadamy duże doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, udziałów lub zorganizowanej grupy aktywów. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest niezbędne przy transakcjach fuzji i przejęć, przekształceniach kapitałowych, wniesieniu aportu. Sporządzamy również wyceny na potrzeby ustalenia wartości zabezpieczenia emisji obligacji. Posiadamy doświadczenie w zastosowaniu następujących metod wycen:

  • Metoda dochodowa (DCF, tzw. discounted cash flow)
  • Metody mnożnikowe, porównawcze
  • Metoda wyceny księgowej
  • Wyceny majątkowe

Dla naszych klientów często opracowujemy również modele finansowe pozwalające na oszacowanie wpływu podejmowanych decyzji strategicznych na wartość przedsiębiorstwa

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA DLA START-UPÓW

Na przestrzeni lat realizowaliśmy również usługi dla start-upów, szczególnie w obszarze pozyskania finansowania. Byliśmy bezpośrednio zaangażowani w projekty tworzenia, planowania strategii i rozwoju spółek na początkowym etapie działalności. Pomagamy nie tylko w pozyskaniu odpowiedniego inwestora, ale również dokonujemy wcześniejszej analizy operacyjnej i rynkowej innowacyjnych pomysłów.

Przygotowujmy biznesplan, prognozy finansowe, dokumenty dla inwestorów (memorandum inwestycyjne, teasery). Wspomagamy również właścicieli firm w negocjacjach z inwestorami.

ZESPÓŁ – POZNAJ NAS

maciej-smok-adwokat

MACIEJ SMOK

Adwokat, partner w Kancelarii Adwokackiej,
współzałożyciel Stratos Management

Łukasz Gądek, biegły rewident, współzałożyciel Stratos Management

ŁUKASZ GĄDEK

Biegły rewident, współzałożyciel Stratos Management

Maciej Smok Adwokat, Partner w Kancelarii Adwokackiej, współzałożyciel Stratos Management

PRZEMYSŁAW DYBAŁA

Licencjonowany doradca podatkowy